הוראות כלליות

 תקנון זה בא להסדיר ולהבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של מנויי פארק הנופש והספורט, ואת הנהלים וכללי ההתנהגות המחויבים בו.

הסכמתם המלאה של מנויי הפארק לתקנון זה, ומילוי אחר כל ההוראות בו, מהווים תנאי מוקדם לרכישת המנוי וכניסה לפארק הנופש והספורט.

 • במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) בן המשפחה הבגיר החתום על התקנון, יישא באחריות כלפי הקטין, בחובות ובהוראות המצוינות בתקנון זה.
 • הפרת אחד מהנהלים וההוראות המופיעים בתקנון זה, עלולה להוביל להשעיית המנוי, ביטולו או להרחקתו מפארק הנופש, ללא החזר כספי ובהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק.
 • פארק הנופש יהיה פתוח לקהל הרחב בכל ימות השבוע, כולל שבתות וחגים, למעט מועדים שיפורסמו מראש. בימי ראשון, הפארק יפתח בשעה 14:00 (על מנת לאפשר עבודות אחזקה ותפעול).
 • ההנהלה רשאית לפרסם מעת לעת הוראות חדשות ועדכונים בדבר אופן השימוש במתקנים השונים בפארק. דין הוראות ועדכונים אלו, זהה בחשיבותו לדין התקנות וההוראות המופיעות בתקנון זה.
 • הנהלת פארק הנופש, תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, לסגור חלקים בפארק לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, ניקיון ושיפוצים. במקרים מיוחדים, אף לסגור את כל שטח פארק הנופש.
 • הנהלת פארק הנופש רשאית לשנות את שעות פעילות הפארק בהתאם לצרכיה.
 • במקרה של סגירת הפארק כפועל יוצא של החלטות הממשלה בעתות חירום, לא יהיה המנוי זכאי להחזר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י הגורמים המוסמכים.
 • ילדים מתחת לגיל 9 מחויבים בהשגחת מבוגר (שגילו 18 ומעלה). לא תתאפשר כניסת ילדים מתחת לגיל 9 לבריכה ללא מלווה. קבוצה של מעל 5 ילדים מעל גיל 9 -מחייבת השגחת מבוגר.
 • בחתימתו, מצהיר המנוי כי הינו מאשר ויודע שבמסגרת הרשמתו לפארק הנופש, תידרש ממנו הצגת תעודת זהות וספח. כמו כן, יבוצע לו צילום, ותמונתו תופיע במערכות הממוחשבות ועל גבי המסכים, בעת כניסתו.
 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם לנזק כלשהו בעת שהייתו בפארק, לרבות חשד ניסיון להונאה או התנהגות שאינה הולמת כלפי אנשי צוות הפארק, המנויים או האורחים בפארק.
 • ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת חפצים אישיים (כולל חפצים יקרי ערך), או על כל נזק שייגרם להם, בשטח הפארק.
 • פארק הנופש מרושת במצלמות המיועדות לצרכי אבטחה ולשמירת הסדר הציבורי.

מצלמות אלו פועלות 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע.

 • ילדים מתחת לגיל שנתיים פטורים מתשלום, אך מחויבים בכניסה למים עם חיתול שחייה / ים .
 • חתימה על תקנון זה מהווה הסכמה לביצוע האמור בו.

הבריכה המקורה

 • הבריכה המקורה הינה בריכה חצי אולימפית עם שבעה מסלולי שחיה, ומיועדת לשחיינים מקצועיים, לשחייה ברצף במסלולים בלבד. הנהלת הפארק תהיה רשאית לבצע שינוי בייעוד זה על פי החלטתה וצרכיה.
 • חלה חובה להתקלח לפני הכניסה לשחייה בבריכה.
 • בעלי שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים בעת השחייה בבריכה המקורה (שיער ארוך מוגדר ככזה העובר את קו העורף) .

 ג'קוזי/סאונה

 • הג'קוזי נועד למנויי הבריכה המקורה בלבד ולרווחתם, והשהייה בו הינה באחריות המשתמש בלבד.
 • השהייה בג'קוזי מותרת עד 6 אנשים בו זמנית.
 • הכניסה לג'קוזי מותרת מגיל 16 ומעלה בלבד .
 • הכניסה לחולי לב, בעלי לחץ דם גבוה ונשים בהריון, אסורה.

פארק מים חיצוני

 • פארק המים החיצוני כולל: בריכת חוף, בריכת זרמים, בריכת פעוטות, מגלשות "עולם הילד" ומתקן גלישת גלים (מתקן זה בתשלום נוסף).

 בריכת חוף

 • בריכת החוף מיועדת לילדים, ועומקה נע בין 30 ס"מ ל-90 ס"מ .
 • חל איסור מוחלט לקפוץ לתוך הבריכה.
 • ילדים מתחת גיל 3 מחויבים בלבישת חיתול ים, גם אם הינם גמולים.
 • בעלי שיער ארוך (החוצה את קו העורף) נדרשים להיכנס לבריכה בשיער אסוף בלבד.

 בריכת זרמים

 • עומק בריכת הזרמים נע בין 95 ס"מ ועד 115 ס"מ. הכניסה לבריכת הזרמים מותרת לילדים עם מצופים, בהשגחת מבוגר בלבד!

"עולם הילד"-מגלשות

 • השימוש במגלשות בעולם הילד מותר לילדים מגיל 6 ועד 12 בלבד.
 • השימוש במגלשה מתחת לגיל 6, מותר בליווי מבוגר בלבד.
 • במתחם עולם הילד לא נוכח מציל, ועל כן, הגלישה במגלשות הינה בהשגחת הורה /מבוגר ובאחריותו בלבד.
 • יש למלא אחר הנחיות הגלישה כפי שמופיעים בשילוט במקום, ולהישמע להוראות העובד.

בריכת פעוטות

 • הכניסה לבריכת הפעוטות הינה בהשגחת ובאחריות הורה/מבוגר בלבד.
 • אין מציל בבריכת הפעוטות.
 • לא ניתן להכניס למתחם הבריכה עגלות/לולים/מזון ו/או משקאות.

מתקן גלישת גלים

 • השימוש במתקן הגלישה הינו בהרשמה מראש ובתשלום נפרד.
 • הגלישה בו מותרת מעל גובה 1.30 מטר.
 • בטרם הגלישה -חלה חובת הורדת תכשיטים (מכל סוג שהם-לרבות עגילים ונזמים).
 • ניתן לרכוש כרטיס כניסה למתקן הגלישה בנפרד (ללא צורך בתשלום נוסף לכניסה לפארק).

 מנויים

 • רכישת מנוי מחויבת בהצגת תעודת זהות וספח (לילדים נדרש ספח הורים), צילום המנוי (כל מנוי במשפחה מחויב בתצלום) ורכישת תג זיהוי אלקטרוני אישי(צ'יפ), הנדרש לכל אחד במנוי המשפחתי.
 • קיימים מספר סוגי מנויים שניתן לרכוש לבריכה המקורה- מנוי חודשי, מנוי תלת חודשי ומנוי שנתי.
 • ניתן לרכוש מנוי "משולב" של חדר כושר והבריכה המקורה.

מנוי משפחתי –משפחה נחשבת למשפחה גרעינית בלבד, שגרים במודיעין .

.מנוי זוגי- בני זוג נחשבים כנשואים או בני זוג הגרים באותה הכתובת בתעודת הזהות.

 • המנוי לבריכה המקורה-מיועד עבור שחיינים מקצועיים בלבד, השוחים ברצף ובמסלולים, ושגילם עולה על 14 שנים ומעלה.
 • השימוש בג'קוזי ובסאונות הוא לרווחת המנויים בבריכה המקורה.

מנויי הפארק החיצוני- אינם רשאים להיכנס למתחם הבריכה המקורה, לרבות לג'קוזי ולסאונות .

 

תג זיהוי אלקטרוני (צ'יפ)

 • חלה חובת רכישת צ'יפ בעת רכישת המנוי, התשלום עבור הצ'יפ יוחזר למנוי בתום תקופת המנוי. הצ'יפ מהווה אישור ואמצעי כניסה לפארק, הינו אישי ולא ניתן להעברה (גם לא לבן משפחה).
 • יש להקפיד לשמור על הצ'יפ, לא תתאפשר כניסה בלעדיו. אובדן צ'יפ יגרור רכישת צ'יפ חדש.

 הנחות

 • תושבי מודיעין-מכבים-רעות זכאים ל-50% הנחה בהצגת תעודת זהות וספח (ההנחה הינה עבורם בלבד ולא עבור אורחים נלווים, מלווים או בני משפחה שאינם תושבי מודיעין).
 • להנחה בשיעור של 10% זכאים האוכלוסיות הבאות: אזרחים ותיקים (בהצגת ת"ז או תעודת אזרח ותיק), נכים( בהצגת תעודת נכה של הביטוח הלאומי), חיילים/ות בשירות חובה או שירות לאומי (בהצגת תעודת חוגר), אנשי מילואים בהצגת אפליקציית "בהצדעה".

 ביטול/הקפאת מנוי

 • עלות ביטול מנוי שנתי הינה 300 ₪ בגין דמי טיפול, ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל .
 • עלות ביטול מנוי תלת חודשי הינה 100 ₪, ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל .
 • עלות דמי ביטול למנוי לפארק החיצוני שעלותו עד 1,450 ₪, היא 150 ₪ בגין דמי ביטול. ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל.
 • עלות דמי ביטול למנוי לפארק החיצוני שעלותו מעל 1,800 ₪ היא 300 ₪, בגין דמי טיפול. ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל.
 • בקשה לביטול או הקפאה תתקבל בכתב בלבד, לא ניתן לבקש הקפאה באופן רטרואקטיבי.
 • הקפאת מנוי תתאפשר רק במקרים רפואיים או בשל שירות מילואים, ולאחר הצגת אישור מתאים-אישור רפואי חתום ע"י רופא או אישור על שירות מילואים.
 • ההקפאה תתאפשר מעל 7 ימים ומעלה.
 • למנויים שנתיים תתאפשר הקפאה ייחודית וחריגה שתיבחן לגופו של עניין (אבלות, חו"ל וכד) ועל פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק.

 לוקרים

 • בפארק קיימים לוקרים (תאי אחסון) לרווחת המנויים / אורחי הפארק, מנויים שנתיים יכולים לשכור לוקרים במחיר סימלי, אין לאחסן בלוקרים פריטים רטובים או מזון.

 מקרי חבלה /פציעה

 • במקרה של חבלה או פציעה בשטח הפארק, יש לפנות לקבלת טיפול ראשוני.
 • הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.
 • הנהלת הפארק אינה מורשית להנפיק כדורים/תרופות מכל סוג שהם.

מגרש החניה

 • חניית רכבים במגרש החניה תעשה בהתאם לסימון בלבד, רכב חוסם ייגרר ואף עלול לקבל דוח.
 • מומלץ לא להשאיר פריטים יקרי ערך ברכב, ההנהלה אינה אחראית על כל נזק שייגרם לרכב או לחפצים אשר הושארו בתוכו.
 • חניית נכים מיועדת לנכים בלבד, יש לשמור על הניקיון ברחבת החניה.

כללי התנהגות בפארק

 • יש להישמע להוראות המציל, צוות האבטחה וצוות העובדים וההנהלה.
 • יש להקפיד על ההוראות המופיעות בשילוט בשטח הפארק.
 • חל איסור על הכנסת נשק, סכינים, כלי זכוכית (לרבות נרגילות), גזיות, מתקני ברביקיו, אלכוהול, בעלי חיים, פיצוחים למיניהם, אקדחי מים, כדורים, בלונים, שמשיות, שולחנות, כסאות, בידוריות ורמקולים, או כל חפץ העלול לפגוע ברווחת או בטיחות שאר המתרחצים.
 • חל איסור על עישון בשטח הפארק (העישון מותר בפינת העישון בלבד).
 • לא תתאפשר כניסה במצב של שכרות או חשד לשכרות.
 • יש להקפיד לשמור על הניקיון בפארק, במדשאות, במלתחות ובמתקנים השונים, ולהימנע מפגיעה בצמחיה.
 • הכניסה למים הינה בלבוש בגדי ים או חליפות ים בלבד ,לא תתאפשר כניסה עם בגדים.
 • במקרה של מפגע תברואתי במים (כגון צואה או הקאה), יש להישמע להנחיות והוראות המציל- המתרחצים ידרשו לצאת מהמים עד לגמר הטיפול במפגע (לא יינתן פיצוי או מחווה במקרים הנ"ל).
 • משטחי הפארק הינם לחים/רטובים, יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהחלקה.

 חוגים

 • השתתפות בחוגי בריכה (אירובי מים, וכו ) כלולה במחיר המנוי.
 • טרם עזיבתכם את המקום, הנכם מתבקשים לוודא כי לא שכחתם חפצים במכון הכושר או במלתחות. חפצים שיימצאו, יישמרו במשך שבוע ימים בלבד.

קייטנות/אירועים /לימודי שחיה

 • בעל המנוי מאשר כי הובא לידיעתו כי במהלך השנה מתקיימים בבריכה המקורה שיעורי שחיה.
 • שעורים אלו מתקיימים במהלך כל השנה בין השעות 15:00-22:00, למעט שבתות. ומוקצים להם 2-3 מסלולים.
 • במהלך חודשי הקיץ מתקיימות בבריכה קייטנות עירוניות בשעות הבוקר (09:00-13:00), וכן מסיבות סיום של גנים ובתי ספר בעיר, מסיבות בני נוער או מתגייסים בהובלת מחלקת הספורט או עמותת סחלבים.

במהלך חודש אוגוסט יתקיימו שעות רחצה נפרדות, יש לעקוב אחרי לוח הפעילות בחודש זה

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input