הוראות כלליות

 תקנון זה בא להסדיר ולהבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של מנויי פארק הנופש והספורט ואת הנהלים וכללי ההתנהגות המחויבים בו.

הסכמתם המלאה של מנויי הפארק לתקנון זה, ומילוי אחר כל ההוראות בו, מהווים תנאי מוקדם לרכישת המנוי וכניסה לפארק הנופש והספורט.

במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) בן המשפחה הבגיר החתום על התקנון, יישא באחריות כלפי הקטין, בחובות ובהוראות המצוינות בתקנון זה.

הפרת אחד מהנהלים וההוראות המופיעים בתקנון זה, עלולה להוביל להשעיית המנוי, ביטולו או להרחקתו מפארק הנופש, ללא החזר כספי ובהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק.

פארק הנופש יהיה פתוח לקהל הרחב, כל ימות השבוע כולל שבתות וחגים למעט מועדים שיפורסמו מראש.

ההנהלה רשאית לפרסם מעת לעת הוראות חדשות ועדכונים בדבר אופן השימוש במתקנים השונים בפארק. דין הוראות ועדכונים אלו, זהה בחשיבותו לדין התקנות וההוראות המופיעות בתקנון זה.

הנהלת פארק הנופש, תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, לסגור חלקים בפארק לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, ניקיון ושיפוצים. במקרים מיוחדים, אף לסגור את כל שטח פארק הנופש.

הנהלת פארק הנופש רשאית לשנות את שעות פעילות הפארק בהתאם לצרכיה. במקרה זה, תינתן הודעה מראש למנוי, ותעמוד לרשותו הזכות לקבלת החזר כספי בגין יתרת התקופה שנותרה לו, במידה ויחליט לבטל את המנוי.

במקרה של סגירת הפארק כפועל יוצא של החלטות הממשלה בעתות חירום ,לא יהיה המנוי זכאי להחזר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י הגורמים המוסמכים.

בחתימתו, מצהיר המנוי כי הינו מאשר ויודע שבמסגרת הרשמתו לפארק הנופש, תידרש ממנו הצגת תעודת זהות וספח. כמו כן, יבוצע לו צילום, ותמונתו תופיע במערכות הממוחשבות ועל גבי המסכים, בעת כניסתו.

ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם לנזק כלשהו בעת שהייתו בפארק, לרבות חשד ניסיון להונאה או התנהגות שאינה הולמת כלפי אנשי צוות הפארק, המנויים או האורחים בפארק.

ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת חפצים אישיים (כולל חפצים יקרי ערך), או על כל נזק שייגרם להם, בשטח הפארק.

פארק הנופש מרושת במצלמות המיועדות לצרכי אבטחה ולשמירת הסדר הציבורי.

מצלמות אלו פועלות 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע.

חתימה על תקנון זה מהווה הסכמה לביצוע האמור בו

מנויים

 • רכישת מנוי מחויבת בהצגת תעודת זהות וספח, צילום המנוי, ורכישת תג זיהוי אלקטרוני אישי (צ'יפ).
 • קיימים מספר סוגי מנויים שניתן לרכוש לחדר הכושר:
 1. כרטיס חד פעמי
 2. מנוי חודשי
 3. מנוי תלת חודשי
 4. מנוי שנתי
 5. מנוי "משולב" של חדר הכושר והבריכה המקורה
 • כניסה לחדר הכושר מותנית במילוי ושליחת הצהרת בריאות.
 • ניתן לרכוש מנוי לחדר כושר מגיל 14 ומעלה, כניסת ילדים מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורים כתוב.
 • מנויי חדר הכושר אינם זכאים להיכנס למתחם פארק המים החיצוני ו/או לבריכה המקורה (לרבות ג'קוזי, סאונה יבשה ורטובה), אלא אם רכשו מנוי משולב.

תג זיהוי אלקטרוני (צ'יפ)

 • חלה חובת רכישת צ'יפ בעת רכישת המנוי, התשלום עבור הצ'יפ יוחזר למנוי בתום תקופת המנוי. הצ'יפ מהווה אישור ואמצעי כניסה לפארק, הינו אישי ולא ניתן להעברה (גם לא לבן משפחה).
 • יש להקפיד לשמור על הצ'יפ, לא תתאפשר כניסה בלעדיו. אובדן צ'יפ יגרור רכישת צ'יפ חדש.

הנחות

 • תושבי מודיעין-מכבים-רעות זכאים ל-50% הנחה בהצגת תעודת זהות וספח (ההנחה הינה עבורם בלבד ולא עבור אורחים נלווים, מלווים או בני משפחה שאינם תושבי מודיעין).
 • להנחה בשיעור של 10% זכאים האוכלוסיות הבאות: אזרחים ותיקים (בהצגת ת"ז או תעודת אזרח ותיק), נכים (בהצגת תעודת נכה של הביטוח הלאומי), חיילים/ות בשירות חובה או שירות לאומי (בהצגת תעודת חוגר), אנשי מילואים בהצגת אפליקציית "בהצדעה".

 ביטול/הקפאת מנוי

 • עלות ביטול מנוי שנתי הינה 300 ₪ בגין דמי טיפול.
 • עלות ביטול מנוי תלת חודשי הינה 100 ₪, ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל .
 • בקשה לביטול או הקפאת מנוי תתקבל בכתב בלבד. לא ניתן לבקש הקפאה באופן רטרואקטיבי.
 • הקפאת מנוי תתאפשר רק במקרים רפואיים או בשל שירות מילואים, ולאחר הצגת אישור מתאים-אישור רפואי חתום ע"י רופא או אישור על שירות מילואים.
 • ההקפאה תתאפשר מעל 7 ימים ומעלה.
 • למנויים שנתיים תתאפשר הקפאה ייחודית וחריגה שתיבחן לגופו של עניין (אבלות, חו"ל וכד) ועל פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק.

 שיעור ניסיון/תכנית אימונים

 • הזכאות לשיעור ניסיון, לבניית תכנית אימונים או להשתתפות ראשונה בחוג, היא עבור אנשים שרכשו מנוי או כרטיס כניסה חד פעמי. לא ניתן להיכנס בחינם.

לוקרים

 • בפארק קיימים לוקרים (תאי אחסון) לרווחת המנויים, מנויים שנתיים יכולים לשכור לוקר במחיר סמלי.
 • אין לאחסן בלוקרים פריטים רטובים או מזון.

מקרי חבלה /פציעה

 • במקרה של חבלה או פציעה בשטח הפארק, יש לפנות לקבלת טיפול ראשוני.
 • הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.
 • הנהלת הפארק אינה מורשית להנפיק כדורים/תרופות מכל הסוגים.

מגרש החניה

 • חניית רכבים במגרש החניה תעשה בהתאם לסימון בלבד, רכב חוסם ייגרר.
 • מומלץ לא להשאיר פריטים יקרי ערך ברכב, ההנהלה אינה אחראית על כל נזק שייגרם לרכב או לחפצים אשר הושארו בתוכו.
 • חניית נכים מיועדת לנכים בלבד, יש לשמור על הניקיון ברחבת החניה.

כללים לאימון בחדר הכושר

 • חלה חובת שימוש במגבת בחדר הכושר.
 • האימון בחדר הכושר הוא אך ורק בבגדי ונעלי ספורט.
 • בחדר הכושר חל איסור על עישון, הכנסת אלכוהול, בעלי חיים, כלי זכוכית ומערכת שמע.
 • חל איסור לאכול בתוך חדר הכושר.

חוגים

 • השתתפות בחוגים כלולה במחיר המנוי.
 • כניסה לחוגים מחייבת הרשמה מראש דרך האפליקציה, וניתן להירשם לחוג עד 24 שעות מראש.

אבדות

 • טרם עזיבתכם את הפארק/ חדר הכושר, הנכם מתבקשים לוודא כי לא שכחתם חפצים במכון או במלתחות .האבדות נשמרות במשך שבוע ימים בלבד.

 

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input