הוראות כלליות

תקנון זה בא להסדיר ולהבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של מנויי פארק הנופש והספורט, ואת הנהלים וכללי ההתנהגות המחויבים בו.

הסכמתם המלאה של מנויי הפארק לתקנון זה, ומילוי אחר כל ההוראות בו, מהווים תנאי מוקדם לרכישת המנוי וכניסה לפארק הנופש והספורט.

 • במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) בן המשפחה הבגיר החתום על התקנון, יישא באחריות כלפי הקטין, בחובות ובהוראות המצוינות בתקנון זה.

 • הפרת אחד מהנהלים וההוראות המופיעים בתקנון זה, עלולה להוביל להשעיית המנוי, ביטולו או להרחקתו מפארק הנופש והספורט, ללא החזר כספי ובהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק.

 • פארק הנופש והספורט יהיה פתוח לקהל הרחב בכל ימות השבוע בהתאם לשעות המתפרסמות, כולל שבתות וחגים, למעט מועדים שיפורסמו מראש. לא יינתן כל זיכוי או פיצוי על ימים בהם הפארק היה סגור.

 • זמני פתיחת וסגירת פארק הנופש ומתקניו השונים, יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ו/או באתר האינטרנט ו/או באמצעי פרסום אחרים. הנהלת הפארק רשאית לשנות את שעות פעילות חדר הכושר בהתאם לצרכיה, ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.

 • ההנהלה רשאית לפרסם מעת לעת הוראות חדשות ועדכונים בדבר אופן השימוש במתקנים השונים בפארק. דין הוראות ועדכונים אלו, זהה בחשיבותו לדין התקנות וההוראות המופיעות בתקנון זה.

 • הנהלת פארק הנופש והספורט, תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, לסגור חלקים בפארק לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, ניקיון ושיפוצים. במקרים מיוחדים, אף לסגור את כל שטח הפארק.

 • במקרה של סגירת הפארק כפועל יוצא של החלטות הממשלה בעתות חירום, לא יהיה המנוי זכאי להחזר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י הגורמים המוסמכים.

 • בחתימתו, מצהיר המנוי כי הינו מאשר ויודע שבמסגרת הרשמתו לפארק הנופש, תידרש ממנו הצגת תעודת זהות וספח. כמו כן, יבוצע לו צילום, ותמונתו תופיע במערכות הממוחשבות ועל גבי המסכים, בעת כניסתו.

 • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם לנזק כלשהו בעת שהייתו בפארק, או בגין הפרת תנאי התקנון ו/או אי ציות להוראות והנחיות צוות עובדי הפארק וההנהלה, לרבות חשד ניסיון להונאה או התנהגות שאינה הולמת כלפי העובדים, המנויים או האורחים בפארק.

 • הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14 ומעלה, ולאחר חתימה על הצהרת בריאות (במידת הצורך יש להמציא אישור רפואי לאימון בחדר הכושר, חתום ע"י רופא).

 • בני נוער בגילאים 14-18 מחויבים באישור הורים חתום ובהצהרת בריאות חתומה, ע"י אחד ההורים, על מנת להתאמן בחדר הכושר.

 • ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת חפצים אישיים (כולל חפצים יקרי ערך), או על כל נזק שייגרם להם, בשטח הפארק.

 • פארק הנופש מרושת במצלמות המיועדות לצרכי אבטחה בלבד ולשמירת הסדר הציבורי. מצלמות אלו פועלות 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע.

 • חל איסור על הכנסת כלי נשק, סכינים, אלכוהול, כלי זכוכית מכל סוג שהוא (לרבות נרגילות), גזיות, מתקני ברביקיו, בעלי חיים (למעט כלבי נחייה ללקויי ראייה), פיצוחים למיניהם, אקדחי מים, כדורים, בלונים, שמשיות, שולחנות, כסאות, בידוריות ורמקולים, או כל חפץ העלול לפגוע ברווחת או בטיחות יתר באי הפארק.

 • חתימה על תקנון זה מהווה הסכמה לביצוע האמור בו.

 מנויים

 • רכישת מנוי מחויבת בהצגת תעודת זהות וספח, צילום המנוי, ורכישת תג זיהוי אלקטרוני אישי (צ'יפ).

 • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

 • קיימים מספר סוגי מנויים שניתן לרכוש לחדר הכושר: מנוי חודשי, מנוי תלת חודשי, מנוי שנתי, מנוי שנתי זוגי*.

 • ניתן לרכוש מנוי "משולב" -חדר כושר ובריכה מקורה, לכל אחד מסוגי המנויים הללו.

 • מנוי זוגי- בני זוג נחשבים כנשואים, או בני זוג הגרים באותה הכתובת בתעודת הזהות.

 • ניתן לרכוש מנוי לחדר כושר מגיל 14 ומעלה, בני נוער בגילאים 14-18 מחויבים באישור הורים חתום ובהצהרת בריאות חתומה, ע"י אחד ההורים, על מנת להתאמן ולרכוש מנוי לחדר הכושר.

 • מנויי חדר הכושר אינם זכאים להיכנס למתחם פארק המים החיצוני ו/או למתחם הבריכה המקורה (לרבות ג'קוזי והסאונות), אלא אם רכשו מנוי "משולב".

תג זיהוי אלקטרוני (צ'יפ)

 • חלה חובת רכישת תג זיהוי בעת רכישת המנוי, התשלום עבור תג הזיהוי יוחזר למנוי בתום תקופת המנוי. תג הזיהוי מהווה אישור ואמצעי כניסה לפארק.

 • תג הזיהוי הינו אישי ולא ניתן להעברה (לרבות בן משפחה).

 • מנוי אשר יעביר את תג הזיהוי לשימוש אדם אחר, הנהלת הפארק תהיה רשאית למנוע את כניסתו ואת כניסת האדם שהשתמש בו, לתקופה בה תבחר, או לחילופין לבטל את מנויו, ללא החזר כספי.

 • יש להקפיד לשמור על הצ'יפ, לא תתאפשר כניסה בלעדיו, אובדן הצ'יפ יגרור רכישת צ'יפ חדש.

הנחות

 • תושבי מודיעין-מכבים-רעות זכאים ל-50% הנחה ברכישת מנוי/כרטיס כניסה חד פעמי. |
  ההנחה מותנית בהצגת תעודת זהות וספח, ההנחה הינה עבורם בלבד ולא עבור אורחים נלווים, מלווים או בני משפחה שאינם תושבי מודיעין.

 • להנחה בשיעור של 10% זכאים לקוחות מהאוכלוסיות הבאות: אזרחים ותיקים (בהצגת ת"ז או תעודת אזרח ותיק), נכים (בהצגת תעודת נכה של הביטוח הלאומי או משרד הבטחון), חיילים/ות בשירות חובה או שירות לאומי (בהצגת תעודת חוגר/תעודת שירות לאומי), אנשי מילואים בשירות מילואים פעיל, ובהצגת הזכאות בארנק הצה"לי או דרך אתר האישורים של צה"ל.

 • כניסת מלווה פטור מתשלום- בעת הצגת תעודת נכה הזכאי למלווה הפטור מתשלום, המלווה רשאי להיכנס לצורך ליווי הנכה בלבד ואינו רשאי להתאמן או להשתמש במתקנים שלא לצורך הליווי.

 

ביטול מנוי

 • בקשה לביטול מנוי תתקבל מראש ובכתב בלבד. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.

 • לא ניתן להגיש בקשה לביטול באופן רטרואקטיבי, בקשות שיוגשו באופן זה, לא ידונו ולא יתקבלו.

 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל כל מנוי תוך 14 יום ממועד הרכישה, בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי.

 • מהיום ה-15 ואילך ממועד הרכישה, כל הודעת ביטול תכנס לתוקף בחודש העוקב ממועד מסירתה.

 • מנוי חודשי -לא ניתן לבטל לאחר 14 יום ממועד הרכישה.

 • מנוי תלת חודשי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 100 ₪, ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.

 • מנוי שנתי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 300 ₪ ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.

 • מנוי שנתי זוגי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 300 ₪ ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.

במידה ורק אחד מבני הזוג מבטל, יש לחייב בדמי טיפול בסך 150 ש"ח ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף. בן הזוג השני יחויב בהפרש למחיר "מנוי יחיד" מאותו סוג ובהתאם לתקופה שנשארה למנוי.

 

הקפאת מנוי

 • בקשה להקפאת מנוי תתקבל מראש ובכתב בלבד.

 • לא ניתן להגיש בקשה להקפאה באופן רטרואקטיבי, בקשה שתוגש באופן זה, לא תדון ולא תתקבל.

 • הקפאת מנוי בכל סוג מנוי (למעט מנויי הפארק החיצוני), תתאפשר במקרים הבאים בלבד ולתקופה של 7 ימים ומעלה:

1.     הקפאה בשל מצב רפואי המונע פעילות גופנית לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי חתום המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.

2.     הקפאה בשל שירות מילואים לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור מתאים, למשך התקופה כאמור.

3.     למנויים שנתיים בלבד, תתאפשר הקפאה ייחודית וחריגה שתיבחן לגופו של עניין במצבים נוספים, ועל פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק.

 • בתום כל תקופת מנוי, תתאפס הטבת ההקפאה, כך שלא ניתן יהיה לצבור ימי הקפאה שלא נוצלו ולהעבירם למנוי שיחודש.

 • בתקופת ההקפאה התשלומים על העסקה ממשיכים כסדרם ותקופת ההקפאה מוחזרת כתוספת זמן למנוי.

שינוי סוג מנוי

 • לא ניתן לשנות סוג מנוי לאחר רכישתו ובמהלך תקופת המנוי. במידה ומעוניינים, יש לבצע ביטול מנוי קיים ולרכוש מנוי חדש, או להוסיף מנוי נוסף על הקיים.

 

תכנית אימונים ואימונים אישיים

 • תכנית אימונים- כל לקוח שרוכש בפעם הראשונה מנוי לחדר הכושר, זכאי לבניית תכנית אימונים אישית ע"י מדריך חדר הכושר ( זכאות זו אינה ניתנת ללקוח שרוכש כרטיס כניסה חד"פ לחד"כ).

 • אימונים אישיים- אימונים אישיים או קבוצתיים יינתנו רק ע”י מאמני הכושר של פארק הנופש ובתוספת תשלום.

 • ניתן לקיים אימונים אישיים לילדים בגילאי 8-14 ע"י מאמני הכושר של הפארק בלבד, בתשלום נפרד, ורק לאחר חתימה של אחד ההורים על הצהרת בריאות.

 • חל איסור מוחלט על אדם שאינו מועסק ע”י פארק הנופש לאמן מנויים/לקוחות אחרים בחדר הכושר, בין אם בתשלום ובין אם לא. צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן החשוד בהעברת אימונים אישיים ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור הנהלת הפארק.

 

לוקרים

 • ברחבי הפארק מוצבים לוקרים להשכרה/ שימוש יומי, עבור המנויים ולקוחות הפארק, לטובת נעילת ואחסון חפצים אישיים.

 • השימוש והאחסנה של הציוד בלוקרים הינם באחריות המשתמש בלבד, פארק הנופש אינו אחראי לכל גניבה, נזק או אובדן לציוד שאוחסן בהם.

 • מנויים שנתיים יכולים לשכור לוקר במחיר סימלי.

 • לוקרים בשימוש יומי יש לפנותם בסיום היום (עד 22:00) .

 • לוקרים בהשכרה בתשלום יש לפנותם בסיום תקופת ההשכרה.

 • לוקר שלא יפונה בסיום היום/בסיום תקופת ההשכרה, ייפרץ, והציוד יישמר עד חודש, ולאחר מכן יימסר/ייזרק.

 • אין לאחסן בלוקרים פריטים רטובים או מזון, ויש להשאיר את הלוקר נקי לאחר השימוש.

מקרה חבלה /פציעה

 • במקרה של חבלה או פציעה בשטח הפארק, יש לפנות לקבלת טיפול ראשוני.

 • הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.

 • הנהלת הפארק אינה מורשית להנפיק כדורים/תרופות מכל סוג שהם, והציוד המוחזק במרפאה    הינו בהתאם לתקנים.

 

מגרש החניה

 • חניית רכבים במגרש החניה תעשה בהתאם לסימון בלבד, רכב חוסם ייגרר ואף עלול לקבל דוח.

 • מומלץ לא להשאיר פריטים יקרי ערך ברכב, ההנהלה אינה אחראית על כל נזק שייגרם לרכב או לחפצים אשר הושארו בתוכו.

 • חניית נכים מיועדת לנכים בלבד.

 • יש לשמור על הניקיון ברחבת החניה.

כללים לאימון בחדר הכושר

 • יש להישמע להוראות מדריך חדר הכושר, צוות האבטחה וצוות העובדים וההנהלה.

 • יש להקפיד על ההוראות המופיעות בשילוט חדר הכושר ובמתחם.

 • התנאי לכניסה לאימון בחדר הכושר הוא חתימה על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר, ובמידת הצורך יש להמציא אישור רפואי חתום ע"י רופא.

 • מחובתו של כל מתאמן להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר.

 • הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית בלבד.

 • השימוש במגבת אישית הינו חובה, ויש לפרוס את המגבת לפני השימוש במכשיר.

 • אין כניסה לחדר הכושר לילדים מתחת לגיל 14, גם שלא לצורך אימון (למעט ילדים הנכנסים לאימון אישי בתשלום- המלווים במדריך חדר הכושר).

 • חל איסור על הכנסת אוכל ושתיה, אלכוהול, בעלי חיים, כלי זכוכית ורמקולים, לחדר הכושר.

 • חל איסור לאכול בתוך חדר הכושר.

 • חל איסור מוחלט על ניהול שיחות בטלפון הנייד במתחם חדר הכושר (מטעמי בטיחות ועל מנת לא להפריע לכלל המתאמנים בחדר הכושר).

 • אין להכניס תיקים/שקיות לחדר הכושר. לנוחיותכם, קיימים תאי אחסון (לוקרים) בכניסה לחדר הכושר ובמלתחות (לשימוש יומי ללא תשלום / להשכרה).

 • בתום השימוש במכשיר, יש להקפיד על כיבויו ויש להשאירו נקי ויבש (לנוחיותכם, בשטח חדר הכושר קיימים מגבונים לניקוי המתקן).

 • אין לעלות על מכשיר פועל, או להשאיר מכשיר לא מאויש.

 • יש להשיב ציוד למקום בתום השימוש ולהחזירו נקי (משקולות, פלטות וציוד נלווה).

 • אין להשליך משקולות על הרצפה.

 • יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.

 • הוצאת ציוד מחדר הכושר או מהסטודיו, אסורה.

 • במצבים של תעוקת חזה, חולשה, סחרחורת, פציעה ו/או אירוע בריאותי אחר, יש להפסיק מיידית את האימון ולדווח לצוות חדר הכושר. הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.

 • צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת הפארק.

 • חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי הפארק לרבות השטחים הפתוחים.

 • לא תתאפשר כניסה במצב של שכרות או חשד לשכרות.

 

חוגים

 • השתתפות בחוגי הסטודיו והספינינג כלולה במחיר המנוי לחדר הכושר (למעט חוגי התעמלות במים-אשר כלולים במנוי לבריכה המקורה).

 • כניסה לחוגים מחייבת הרשמה מראש דרך האפליקציה או דרך הקישור באתר האינטרנט של פארק הנופש והספורט, וניתן להירשם לחוג עד 24 שעות מראש (או בהתאם לפרסום באמצעים השונים).

 • מדיניות חוגים -ההרשמה לחוגים וההשתתפות בהם, הינה בהתאם למדיניות החוגים שנקבעת ע"י פארק הנופש (כגון: מועד הרשמה, כמות משתתפים, שעות שיעור, רשימת המתנה, ביטול הרשמה ועוד), ומתפרסמת באתר ובאפליקציה. הנהלת הפארק רשאית לשנות ולעדכן את המדיניות בהתאם לצרכיה ועפ"י שיקול דעתה.

 • הנהלת הפארק רשאית לשנות ו/או להגביל את כמות החוגים שניתן להירשם אליהם ביום/בשבוע, או ברצף, עפ"י שיקול דעתה.

 • תכנית פעילות החוגים, שעות החוגים, ומדיניות החוגים, ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת פארק הנופש ובהתאם לאילוצי מערכת שונים, וללא התראה מראש.

 • לא תותר כניסת מאחרים לשיעור. המדריכים יהיו רשאים למנוע ממנוי את השתתפותו בשיעור אם הגיע באיחור של 5 דקות ומעלה.

 • אין להכניס שתיה /אוכל לסטודיו מלבד מים.

 • חל איסור לאכול בסטודיו.

 • עוצמת המוסיקה, הטמפרטורה בסטודיו וכל החלטה במהלך השיעורים, תיקבע על ידי המדריכים ו/ או צוות חדר הכושר וההנהלה.

 • יש להישמע ולמלא אחר הוראות המדריכים בחוגים.

 • אין לשהות ו/או להתאמן, או להשתמש בציוד בסטודיו, ללא נוכחות מדריכים ואישורם.

 • הוצאת ציוד מהסטודיו אסורה בהחלט.

 • במצבים של תעוקת חזה, חולשה, סחרחורת, פציעה ו/או אירוע בריאותי אחר במהלך השיעור, יש להפסיק מיידית את הפעילות, ולדווח למדריך או לצוות חדר הכושר. הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.

אבדות

טרם עזיבתכם את הפארק הנכם מתבקשים לוודא כי לא שכחתם חפצים, בגדים או ציוד אישי, האבדות נשמרות במשך שבוע ימים בלבד.

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input