הוראות כלליות

• תקנון זה בא להסדיר ולהבהיר את זכויותיהם וחובותיהם של מנויי פארק הנופש והספורט, ואת הנהלים וכללי ההתנהגות המחויבים בו.
הסכמתם המלאה של מנויי הפארק לתקנון זה, ומילוי אחר כל ההוראות בו, מהווים תנאי מוקדם לרכישת המנוי וכניסה לפארק הנופש והספורט.

• במקרה של קטין (מתחת לגיל 18) בן המשפחה הבגיר החתום על התקנון, יישא באחריות כלפי הקטין, בחובות ובהוראות המצוינות בתקנון זה.
• הפרת אחד מהנהלים וההוראות המופיעים בתקנון זה, עלולה להוביל להשעיית המנוי, ביטולו או להרחקתו מפארק הנופש והספורט, ללא החזר כספי ובהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק.
• פארק הנופש והספורט יהיה פתוח לקהל הרחב בכל ימות השבוע בהתאם לשעות המתפרסמות, כולל שבתות וחגים, למעט מועדים שיפורסמו מראש. לא יינתן כל זיכוי או פיצוי על ימים בהם הפארק היה סגור.
• זמני פתיחת וסגירת פארק הנופש ומתקניו השונים, יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ו/או באתר האינטרנט ו/או באמצעי פרסום אחרים. הנהלת הפארק רשאית לשנות את שעות פעילות הפארק והבריכה בהתאם לצרכיה, ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.
• בימי ראשון, מתחם הבריכה והפארק החיצוני ייפתח בשעה 14:00(על מנת לאפשר עבודות ניקיון, אחזקה ותפעול).

• ההנהלה רשאית לפרסם מעת לעת הוראות חדשות ועדכונים בדבר אופן השימוש במתקנים השונים בפארק. דין הוראות ועדכונים אלו, זהה בחשיבותו לדין התקנות וההוראות המופיעות בתקנון זה.
• הנהלת פארק הנופש והספורט, תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, לסגור חלקים בפארק לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, ניקיון ושיפוצים. במקרים מיוחדים, אף לסגור את כל שטח הפארק.
• במקרה של סגירת הפארק כפועל יוצא של החלטות הממשלה בעתות חירום, המנוי לא יהיה זכאי להחזר, אלא אם יוחלט אחרת ע"י הגורמים המוסמכים.
• בחתימתו, מצהיר המנוי כי הינו מאשר ויודע שבמסגרת הרשמתו לפארק הנופש, תידרש ממנו הצגת תעודת זהות וספח. כמו כן, יבוצע לו צילום, ותמונתו תופיע במערכות הממוחשבות ועל גבי המסכים, בעת כניסתו.
• ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם לנזק כלשהו בעת שהייתו בפארק, או בגין הפרת תנאי התקנון ו/או אי ציות להוראות והנחיות צוות עובדי הפארק וההנהלה,
לרבות חשד ניסיון להונאה או התנהגות שאינה הולמת כלפי העובדים, המנויים או האורחים בפארק.

• הכניסה לבריכה המקורה מגיל 9 ומעלה ובליווי מבוגר בלבד (מעל גיל 18).
• בפארק החיצוני-ילדים מתחת לגיל 9 מחויבים בהשגחת מבוגר (שגילו 18 ומעלה), לא תתאפשר כניסה ללא מלווה. קבוצה של 5 ילדים ומעלה מעל גיל 9 -מחייבת השגחת מבוגר.
• בפארק החיצוני- ילדים מתחת לגיל שנתיים פטורים מתשלום, מותנה בהצגת תעודת זהות וספח של אחד ההורים. הילדים מחויבים בכניסה למים עם חיתול שחייה / ים .
• על פי הוראות משרד הבריאות, הנהלת הפארק מחויבת להורות לקהל המתרחצים בבריכה לצאת מן המים משיקולים טכניים ובריאותיים ובאירועים מיוחדים (כגון: צואה, הקאה וכד'), ולסגור את הבריכה לזמן בלתי מוגבל הנדרש לצורך טיפול וניקוי המים והבריכה. למתרחצים לא תהיה כל טענה בנדון, ולא יינתנו פיצויים, החזרים כספיים או כניסה חוזרת.

• ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת חפצים אישיים (כולל חפצים יקרי ערך), או על כל נזק שייגרם להם, בשטח הפארק לרבות בתאי האחסון.
• פארק הנופש מרושת במצלמות המיועדות לצרכי אבטחה בלבד ולשמירת הסדר הציבורי.
מצלמות אלו פועלות 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע.

• חתימה על תקנון זה מהווה הסכמה לביצוע האמור בו.

הבריכה המקורה

• הבריכה המקורה הינה בריכה חצי אולימפית עם שבעה מסלולי שחיה, ומיועדת לשחיינים מקצועיים, לשחייה ברצף במסלולים בלבד. הנהלת הפארק תהיה רשאית לבצע שינוי בייעוד זה על פי החלטתה וצרכיה.
• חלה חובה להתקלח לפני הכניסה לשחייה בבריכה.
• בעלי שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים בעת השחייה בבריכה המקורה (שיער ארוך מוגדר ככזה העובר את קו העורף).
• בעת השחייה, יש להיצמד לימין המסלול.
• חובה להישמע להוראות המצילים בשטח הבריכה.

• הכניסה לבריכה המקורה מותרת לשחיינים השוחים במסלולים ברצף בלבד, ומעל גיל 9 .
• ילדים בגילאי 9-13 חייבים בליווי מבוגר (מעל גיל 18).
• הנהלת הפארק רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לסגור חלק ממסלולי השחייה בבריכה לטובת שיעורי/ אימוני שחיה, חוגי מים, קייטנות או פעילויות שונות במהלך שנה.
• במהלך השנה מתקיימים בבריכה המקורה אימוני שחיה. אימונים אלו מתקיימים בכל ימות השבוע ובימי שישי, למעט שבתות, ומוקצים להם בין 2-3 מסלולים, בהתאם לשעות המתפרסמות באתר, ובלוח הפעילות החודשי המפורסם בכל חודש.
• חל איסור מוחלט לבצע בבריכה אימוני/שיעורי שחיה אישיים/קבוצתיים (בין אם בתשלום ובין אם לא), למעט למאמני שחיה מורשים מטעם הפארק.

ג'קוזי/סאונה

• במתחם הבריכה קיימים ג'קוזי ושתי סאונות (רטובה ויבשה), לרווחת מנויי הבריכה המקורה בלבד, השימוש והשהייה בהם מותרים בהתאם להוראות השימוש המופיעות בשילוט.
• השהייה בג'קוזי ובסאונות הינה באחריות המשתמש בלבד.
• הכניסה לג’קוזי ולסאונות בבגד ים בלבד.
• השהייה בג'קוזי מותרת עד 5 אנשים בו זמנית.
• הכניסה לג'קוזי מותרת מגיל 16 ומעלה.
• הכניסה לג'קוזי ולסאונות אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.
• הישיבה בסאונה היבשה, על מגבת בלבד.
• אין לשפוך מים על גופי החימום בסאונה היבשה.

פארק מים חיצוני

• פארק המים החיצוני כולל: בריכת חוף, בריכת זרמים, בריכת פעוטות, מגלשות "עולם הילד", בריכה פתוחה ("אינפיניטי"), ומתקן גלישת גלים (מתקן זה בתשלום נוסף).

בריכה פתוחה "אינפיניטי" (בריכת אינסוף):

• בריכה פתוחה חצי אולימפית, בעלת עיצוב ייחודי, הממוקמת בנקודה גבוהה של פארק הנופש ומשקיפה עליו. הבריכה מוצללת באופן חלקי.
• הבריכה מיועדת לכל הגילאים ועומקה נע בין 80 ס"מ ל- 1.60 מטר.
• חובה להישמע להוראות המצילים וצוות העובדים בשטח הבריכה.
• כניסת ילדים עד גיל 6 למים ו/או לרחבת הבריכה, הינה באחריות ההורים בלבד, ומחייבת ליווי והשגחת מבוגר.
• ילדים עד גיל 9 מחויבים להיכנס למים עם מצוף.
• ילדים מתחת גיל 3 מחויבים בלבישת חיתול ים, גם אם הינם גמולים.
• חל איסור מוחלט לקפוץ לתוך הבריכה או לרוץ בשטח הבריכה.
• בעלי שיער ארוך (החוצה את קו העורף) נדרשים להיכנס לבריכה עם כובע ים.
• אסור להכניס מזרוני ים, אבובים, או כל מוצרי ציפה שונים הנועדים למשחק, למעט מצופים וגלגלי ים.

בריכת חוף (עם אזור זרמים):

• בריכת החוף מיועדת לילדים, ועומקה נע בין 30 ס"מ ל-90 ס"מ .
• כניסת ילדים עד גיל 6 למים ו/או לרחבת הבריכה הינה באחריות ההורים בלבד, ומחייבת ליווי והשגחת מבוגר.
• חל איסור מוחלט לקפוץ לתוך הבריכה או לרוץ בשטח הבריכה.
• ילדים מתחת גיל 3 מחויבים בלבישת חיתול ים, גם אם הינם גמולים.
• בעלי שיער ארוך (החוצה את קו העורף) נדרשים להיכנס לבריכה בשיער אסוף בלבד.
• חובה להישמע להוראות המצילים וצוות העובדים בשטח הבריכה.

• אזור "זרמים"

עומק הבריכה באזור הזרמים נע בין 95 ס"מ ל- 115 ס"מ.
• הכניסה לאזור הזרמים מותרת לילדים עם מצופי ידיים בלבד ובהשגחת מבוגר בלבד.
• אין להכניס לאזור הזרמים גלגל ים או כל אביזר מים אחר, למעט מצופי ידיים.

"עולם הילד"-מתחם מגלשות

• השימוש במגלשות בעולם הילד מותר לילדים מגיל 6 ועד 12 בלבד.
• השימוש במגלשה מתחת לגיל 6, מותר בליווי מבוגר בלבד.
• במתחם עולם הילד לא נוכח מציל, ועל כן, הכניסה למתחם והגלישה במגלשות, הינה באחריות ההורים בלבד.
• יש למלא אחר הנחיות הגלישה כפי שמופיעים בשילוט במקום, ולהישמע להוראות צוות העובדים בשטח המגלשות.
• אין להכניס מזון, שתיה וכסאות לתוך שטח המתחם.
• ילדים מתחת גיל 3 מחויבים בלבישת חיתול שחייה/ים, גם אם הינם גמולים.

בריכת פעוטות

• הכניסה לבריכת הפעוטות הינה בהשגחת ובאחריות הורה/מבוגר בלבד.
• בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי.
• לא ניתן להכניס למתחם הבריכה עגלות/לולים/כסאות, מזון ו/או משקאות.

מתקן גלישת גלים

• השימוש במתקן הגלישה הינו בהרשמה ובתשלום נפרד מראש, בדלפק הקבלה.
• הגלישה בו מותרת מעל גובה 1.30 מטר.
• בטרם הגלישה -חלה חובת הורדת תכשיטים (מכל סוג שהם-לרבות עגילים ונזמים).
• "שעת הגלישה" מחולקת ל- 15 דקות הדרכה ו-45 דקות גלישה.
• בכל שעת גלישה ניתן להירשם עד שישה גולשים, אשר גולשים ברוטציה בסבב של שני גולשים בו זמנית, אחד מכל צד.
• ניתן לרכוש כרטיס כניסה למתקן הגלישה בנפרד (וללא צורך בתשלום נוסף לכניסה לפארק).
• הכרטיס הינו עבור לקוח אחד למשך כל שעת הגלישה ולא ניתן להתחלף לאחר תחילת ההדרכה.
• לא יינתן זיכוי כספי מכל סיבה שהיא, למעט מקרים חריגים שייקבעו על ידי הנהלת הפארק.

מנויים

• רכישת מנוי מחויבת בהצגת תעודת זהות וספח (לילדים נדרש ספח הורים), צילום המנוי (כל מנוי במשפחה מחויב בתצלום) ורכישת תג זיהוי אלקטרוני אישי (צ'יפ), הנדרש לכל אחד במנוי המשפחתי.
• המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
• מנויים לבריכה המקורה- קיימים מספר סוגי מנויים שניתן לרכוש לבריכה המקורה:
מנוי חודשי, מנוי תלת חודשי, מנוי שנתי, ומנוי שנתי זוגי*.
• ניתן לרכוש מנוי "משולב" -חדר כושר ובריכה מקורה, לכל אחד מסוגי המנויים הללו.
• מנוי זוגי- בני זוג נחשבים כנשואים, או בני זוג הגרים באותה הכתובת בתעודת הזהות.
• המנוי לבריכה המקורה מיועד עבור שחיינים מקצועיים בלבד, השוחים ברצף ובמסלולים, ושגילם 14 שנים ומעלה (מנוי מתחת לגיל 14 יעשה אך ורק באישור חריג ועל פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק).
• השימוש בג'קוזי ובסאונות הוא לרווחת מנויי הבריכה המקורה בלבד.
• מנוי לפארק החיצוני-מנוי לתקופת כל עונת הרחצה בהתאם לתאריכים המתפרסמים לפני תחילת עונת הרחצה (לא ניתן לרכוש מנוי לחלק מהתקופה).
• מנוי לפארק החיצוני מקנה כניסה אך ורק למתחם הפארק החיצוני ולמתקניו (למעט מתקן הגלישה) .
• מנויי הפארק החיצוני אינם רשאים להיכנס למתחם הבריכה המקורה, לרבות לג'קוזי ולסאונות, ולמתחם חדר הכושר.
• מנוי משפחתי לפארק החיצוני –משפחה נחשבת למשפחה גרעינית, בהצגת ת.ז. וספח.

תג זיהוי אלקטרוני (צ'יפ)

• חלה חובת רכישת תג זיהוי בעת רכישת המנוי, התשלום עבור תג הזיהוי יוחזר למנוי בתום תקופת המנוי. תג הזיהוי מהווה אישור ואמצעי כניסה לפארק.
• תג הזיהוי הינו אישי ולא ניתן להעברה (לרבות בן משפחה).
• מנוי אשר יעביר את תג הזיהוי לשימוש אדם אחר, הנהלת הפארק תהיה רשאית למנוע את כניסתו ואת כניסת האדם שהשתמש בו, לתקופה בה תבחר או לחילופין לבטל את מנוייו, ללא החזר כספי.
• יש להקפיד לשמור על הצ'יפ, לא תתאפשר כניסה בלעדיו, אובדן הצ'יפ יגרור רכישת צ'יפ חדש.

הנחות

• תושבי מודיעין-מכבים-רעות זכאים ל-50% הנחה ברכישת מנוי/כרטיס כניסה חד פעמי.
ההנחה מותנית בהצגת תעודת זהות וספח, ההנחה הינה עבורם בלבד ולא עבור אורחים נלווים, מלווים או בני משפחה שאינם תושבי מודיעין.
• להנחה בשיעור של 10% זכאים לקוחות מהאוכלוסיות הבאות: אזרחים ותיקים (בהצגת ת"ז או תעודת אזרח ותיק), נכים (בהצגת תעודת נכה של הביטוח הלאומי או משרד הבטחון), חיילים/ות בשירות חובה או שירות לאומי (בהצגת תעודת חוגר/תעודת שירות לאומי), אנשי מילואים בשירות מילואים פעיל, ובהצגת הזכאות בארנק הצה"לי או דרך אתר האישורים של צה"ל.
• כניסת מלווה פטור מתשלום- בעת הצגת תעודת נכה הזכאי למלווה הפטור מתשלום, המלווה רשאי להיכנס לצורך ליווי הנכה בלבד ואינו רשאי להתאמן/לשחות או להשתמש במתקנים שלא לצורך הליווי.

ביטול מנוי

• בקשה לביטול מנוי תתקבל מראש ובכתב בלבד. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.
• לא ניתן להגיש בקשה לביטול באופן רטרואקטיבי, בקשות שיוגשו באופן זה, לא ידונו ולא יתקבלו.
• בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל כל מנוי תוך 14 יום ממועד הרכישה, בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי.
• מהיום ה-15 ואילך ממועד הרכישה, כל הודעת ביטול תכנס לתוקף בחודש העוקב ממועד מסירתה.
• מנוי חודשי -לא ניתן לבטל לאחר 14 יום ממועד הרכישה.
• מנוי תלת חודשי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 100 ₪, ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.
• מנוי שנתי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 300 ₪ ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.
• מנוי שנתי זוגי- ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 300 ₪ ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף.
במידה ורק אחד מבני הזוג מבטל, יש לחייב בדמי טיפול בסך 150 ש"ח ובתוספת חיוב עבור תקופת המנוי שחלפה עד לכניסת הביטול לתוקף. בן הזוג השני יחויב בהפרש למחיר "מנוי יחיד" מאותו סוג ובהתאם לתקופה שנשארה למנוי.
• מנוי לפארק החיצוני- ניתן לבטל עד לסוף חודש יוני ולאחר הודעה מראש ובכתב. לאחר מכן, לא ניתן לבטלו.
• למנוי שעלותו עד 1,450 ₪, ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 150 ₪, ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל.
• למנוי שעלותו עד 1,800 ₪, ניתן לבטל בעלות דמי טיפול בסך 300 ₪, ובנוסף, חיוב על התקופה שבה הוא נוצל.

הקפאת מנוי

• בקשה להקפאת מנוי תתקבל מראש ובכתב בלבד.
• לא ניתן להגיש בקשה להקפאה באופן רטרואקטיבי, בקשה שתוגש באופן זה, לא תדון ולא תתקבל.
• הקפאת מנוי בכל סוג מנוי (למעט מנויי הפארק החיצוני), תתאפשר במקרים הבאים בלבד, ולתקופה של 7 ימים ומעלה:
1. הקפאה בשל מצב רפואי המונע פעילות גופנית לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי חתום, המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.
2. הקפאה בשל שירות מילואים לתקופה של 7 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור מתאים, למשך התקופה כאמור.
3. למנויים שנתיים בלבד, תתאפשר הקפאה ייחודית וחריגה שתיבחן לגופו של עניין במצבים נוספים, ועל פי שיקול דעתה של הנהלת הפארק.
• בתום כל תקופת מנוי, תתאפס הטבת ההקפאה, כך שלא ניתן יהיה לצבור ימי הקפאה שלא נוצלו ולהעבירם למנוי שיחודש.
• בתקופת ההקפאה התשלומים על העסקה ממשיכים כסדרם ותקופת ההקפאה מוחזרת כתוספת
זמן למנוי.

שינוי סוג מנוי

• לא ניתן לשנות סוג מנוי לאחר רכישתו ובמהלך תקופת המנוי. במידה ומעוניינים, יש לבצע ביטול מנוי קיים ולרכוש מנוי חדש (בהתאם למדיניות הביטול), או להוסיף מנוי נוסף על הקיים.

לוקרים

• ברחבי הפארק מוצבים לוקרים להשכרה או שימוש יומי, עבור המנויים ולקוחות הפארק, לטובת נעילת ואחסון חפצים אישיים.
• השימוש והאחסנה של הציוד בלוקרים הינם באחריות המשתמש בלבד. פארק הנופש אינו אחראי לכל גניבה, נזק או אובדן לציוד שאוחסן בהם.
• מנויים שנתיים יכולים לשכור לוקר במחיר סימלי, לתקופת המנוי.
• לוקרים בשימוש יומי יש לפנות בסיום היום (עד 22:00) .
• לוקרים בהשכרה בתשלום, יש לפנות בסיום תקופת ההשכרה/בתום המנוי.
• לוקר שלא יפונה בסיום היום או בסיום תקופת ההשכרה, ייפרץ והציוד יישמר עד חודש, ולאחר מכן, יימסר/ייזרק.
• אין לאחסן בלוקרים פריטים רטובים או מזון, ויש להשאיר את הלוקר נקי לאחר השימוש.

מקרה חבלה /פציעה

• במקרה של חבלה או פציעה בשטח הפארק, יש לפנות לקבלת טיפול ראשוני ולדווח על הפציעה.
• הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה שלא דווחה וטופלה בזמן אמת.
• הנהלת הפארק אינה מורשית להנפיק כדורים/תרופות מכל סוג שהם, והציוד המוחזק במרפאה הינו בהתאם לתקנים.

מגרש החניה

• חניית רכבים במגרש החניה תעשה בהתאם לסימון בלבד, רכב חוסם ייגרר ואף עלול לקבל דוח.
• מומלץ לא להשאיר פריטים יקרי ערך ברכב, ההנהלה אינה אחראית על כל נזק שייגרם לרכב או לחפצים אשר הושארו בתוכו.
• חניית נכים מיועדת לנכים בלבד.
• יש לשמור על הניקיון ברחבת החניה.

כללי התנהגות בפארק

• יש להישמע להוראות המציל, צוות האבטחה וצוות העובדים וההנהלה.
• יש להקפיד על ההוראות המופיעות בשילוט בשטח הפארק.
• חל איסור על הכנסת כלי נשק, סכינים, אלכוהול, כלי זכוכית מכל סוג שהוא (לרבות נרגילות), גזיות, מתקני ברביקיו, בעלי חיים (למעט כלבי נחייה ללקויי ראייה), פיצוחים למיניהם, אקדחי מים, כדורים, בלונים, שמשיות, שולחנות, כסאות, בידוריות ורמקולים, או כל חפץ העלול לפגוע ברווחת או בטיחות יתר המתרחצים.
• חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי הפארק לרבות השטחים הפתוחים.
• לא תתאפשר כניסה במצב של שכרות או חשד לשכרות.
• יש להקפיד לשמור על הניקיון בפארק, במדשאות, במלתחות ובמתקנים השונים, ולהימנע מפגיעה בצמחיה.
• הכניסה למים הינה בלבוש בגד ים או חליפת ים בלבד ,לא תתאפשר כניסה עם בגדים.
• במקרה של מפגע תברואתי במים (כגון צואה או הקאה), יש להישמע להנחיות והוראות המציל- המתרחצים ידרשו לצאת מהמים עד לגמר הטיפול במפגע, לא יינתן פיצוי או מחווה במקרים הנ"ל.
• משטחי הפארק הינם רטובים, יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהחלקה.
• רכוש שנמצא ללא השגחה יועבר לתיבת אבדות ומציאות ויישמר לתקופה של חודש בלבד. בחלוף תקופה זו באם בעליו לא יגיע לדרוש אותו, רשאי פארק הנופש למסור ו/או להשליך ו/או להשמידו בכל דרך שימצא לנכון.
• צוות פארק הנופש רשאי להוציא מהמתקנים ומהפארק לקוח/מנוי שהתנהגותו אינה הולמת, אלימה, פרועה, מטרידה או שיש בה לדעתם לסכן את שלומם או שלוותם של אורחי ועובדי פארק הנופש, ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור האירוע ע"י הנהלת הפארק.
• ביטול מנוי והרחקת מנוי/אורח – פארק הנופש רשאי להרחיק מנוי/אורח מהפארק ולמנוע את כניסתו, לתקופה שתבחר ע"י ההנהלה, או להפסיק את מנויו, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים.
• חל איסור לצלם את צוות העובדים ו/או את לקוחות פארק הנופש והספורט.

חוגים

• השתתפות בחוגי הבריכה (אירובי מים וכד') כלולה במחיר המנוי לבריכה המקורה בלבד.
• פעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בלוח הפעילות החודשי או באתר האינטרנט.
• פארק הנופש משתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים בתוכנית הפעילות. החוגים והאירועים המפורסמים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת פארק הנופש.

קייטנות/אירועים /לימודי שחיה

• בעל המנוי מאשר כי הובא לידיעתו כי במהלך השנה מתקיימים בבריכה המקורה שיעורי שחיה ואימוני שחיה של אגודת השחייה, אשר תופסים בין 2-3 מסלולים בבריכה, בהתאם ללו"ז המפורסם.
• במהלך חודשי הקיץ מתקיימות בבריכה קייטנות עירוניות בשעות הבוקר (09:00-13:00),
וכן מסיבות סיום של גנים ובתי ספר בעיר, מסיבות בני נוער או מתגייסים בהובלת מחלקת הספורט או עמותת סחלבים.
• במהלך חודש אוגוסט יתקיימו ימים עם שעות רחצה נפרדות (בבריכה המקורה ובפארק החיצוני), יש לעקוב אחרי לוח הפעילות בחודש זה ובפרסום באמצעים השונים.
אבדות
טרם עזיבתכם את הפארק הנכם מתבקשים לוודא כי לא שכחתם חפצים, בגדים או ציוד אישי, האבדות נשמרות במשך חודש בלבד.

במהלך חודש אוגוסט יתקיימו שעות רחצה נפרדות, יש לעקוב אחרי לוח הפעילות בחודש זה

שאלות? אנא מלאו את הפרטים ונציגינו יצרו עמכם קשר בהקדם.

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input